Welke types ondersteunt het SBSO?

Er zijn acht types. Elk type is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van een bepaalde groep leerlingen.
Het SBSO Sterrebos ondersteunt basisaanbod, 3 en 9.

Basisaanbod: 

type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen

Type 3 besteedt veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Meestal is zijn gedrag storend voor de omgeving. Deze leerlingen kunnen zichzelf niet in de hand houden en een gewone school heeft niet de mogelijkheden om hen op te vangen. Ze zijn vaak erg negatief over zichzelf. Ze dragen een hoop gevoelens mee van schuld, mislukking, niet meetellen, zodanig dat de klassieke opvoedingsmethodes moeten omgegooid worden.
Verantwoorde strengheid is aan de orde. Wat mag en niet kan wordt afgesproken. Indien hij/zij toch nog storend gedrag vertoont binnen de afspraken, kan dit wijzen op een voor hem onoverkomelijk probleem. Leerkrachten ontwikkelen dan een methode om deze moeilijkheden op te vangen en zo het gedrag van de leerling positief te beïnvloeden.

type 9: normaalbegaafde kinderen met autisme