Campus Sterrebos Rumbeke OV 3

Basisaanbod, type 3 en 9
• Een algemene, sociale en beroepsvorming.
• Maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling
in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken
De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:
• Observatiefase
• Opleidingsfase
• Kwalificatiefase
• (facultatieve) Integratiefase

Beoogt de integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. De opleiding biedt een specifieke beroepsopleiding in coördinatie met een algemene sociale vorming.
Om tegemoet te komen aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen wordt er gewerkt met kleine pedagogische eenheden (klassen).

Stages:
De leerlingen van een 4de jaar gaan 3 weken op stage, de leerlingen van een 5de jaar 6 weken.

OV3 – Opleidingsaanbod
Richtingen
• Bakkersgast
• Grootkeukenmedewerker
• Schilderen-decoratie
• Onderhoudsassistent

Observatiefase 1 jaar
• 16u ASV
• 16u BGV

Opleidingsfase 2 jaar
• 19u BGV
• 13u ASV

Kwalificatiefasiefase 2 jaar
• 20u BGV
• 12u ASV

Integratiefase 1 jaar
• 2 dagen les
• 3 dagen stage

AUTIPROJECT OV 3

Voor leerlingen met een diagnose autisme of autismespectrumstoornis.
Bakkersgast
Grootkeukenmedewerker
Schilder-decorateur behoort eventueel ook tot de mogelijkheden

• integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu
• aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
• klaarheid scheppen in een wereld van onduidelijkheden
• leren omgaan met veranderingen en emoties

• een aangepaste beroepsopleiding
• een aangepaste gestructureerde omgeving
• gespecialiseerd personeel
• een multidisciplinair team
• geïndividualiseerd onderwijs
• begeleiding rond sociale integratie en seksualiteit
• een functionele ouderwerking

ALTERNERENDE OPLEIDING

Na het 5de jaar is er nog de mogelijkheid een extra jaar te volgen binnen het project ‘Alternerende beroepsopleiding’.

Dit project heeft tot doel de leerling intensiever voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Ondertussen loopt de wachttijd en na de wachttijd heeft hij/zij onmiddellijk recht op een wachtuitkering. Tijdens de wachttijd blijven de ouders ook kindergeld ontvangen.

Binnen het alternerend leren komt de leerling 2 dagen per week naar school en gaat 3 dagen op stage.
Gedurende die 2 dagen op school krijgt hij/zij:
• 6 uren algemene sociale vorming (ASV)
• 8 uren beroepsgerichte vorming (BGV)
Zijn er op stage problemen, dan kan daar op school aan gewerkt worden.

We maken de leerling ook wat wegwijs in de papierwinkel waarmee elke volwassene te maken krijgt.
En met een beetje geluk kan de leerling na de opleiding in het stagebedrijf aan de slag.