Voor wie?
Voor leerlingen vanaf 13 jaar met een duidelijke diagnose autisme of autismespectrumstoornis.

Opleidingsvorm 3:
Een OV3 beoogt de integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Opleidingsvorm 4:
Een OV4 is er voor kinderen met gedrags- of emotionele stoornissen die dermate ernstig zijn dat orthopedagogische en psychotherapeutische maatregelen noodzakelijk zijn.
(Campus Moorslede)

Wat bieden wij ?

– een aangepaste beroepsopleiding
– een aangepaste gestructureerde omgeving
– gespecialiseerd personeel
– een multidisciplinair team
– geïndividualiseerd onderwijs
– begeleiding rond sociale integratie
– een functionele ouderwerking
– een internaat met specifieke opvang

Met ondersteuning van de Vlaamse Dienst Autisme!

Doelstellingen:

– integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu
– aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
– klaarheid scheppen in een wereld van onduidelijkheden
– leren omgaan met veranderingen en emoties

Samenwerking met de ouders:

De ouders worden minstens 1 keer per schooljaar uitgenodigd voor een werkvergadering met alle betrokkenen, waarbij diverse aspecten van het kind aan bod komen.
Daarnaast zijn er ook 4 oudercontacten. Verder richten we ten minste 1 keer per schooljaar voor alle ouders en belangstellenden een thema-avond in.

Werkwijze:

Naast het bieden van een specifieke aanpak steunt onze werking op volgende pijlers:

– verheldering
– visualisatie
– individualisatie
– functionaliteit
– continuïteit
– transfer

OPLEIDING:
De leerlingen in de autiwerking kunnen kiezen uit 2 opleidingen:
– bakkersgast en grootkeukenmedewerker
De opleiding schilder-decorateur behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.

Stage:

De leerlingen van een 4de jaar gaan 3 weken op stage om de routine van een gewoon arbeidsmilieu aan te leren en beroepservaring op te doen. De leerlingen van een 5de jaar gaan 6 weken op stage. De stages kunnen gespreid worden en er is ook steeds begeleiding en opvolging vanuit de school.

Alternerend leren:

Na een 5de jaar kunnen de leerlingen nog een extra schooljaar bij ons terecht voor een alternerende beroepsopleiding.
Het is de bedoeling hen nog intensiever voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het is tevens een ideale springplank naar latere tewerkstelling. De leerlingen komen 2 dagen per week naar school en lopen 3 dagen stage.