Verantwoordelijke leerlingenvervoer

Foto volgt

Dominique Vanlerberghe
Leerlingenvervoer middelbaar

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 22 74 11
Mail Dominique Vanlerberghe

Pilootproject leerlingenvervoer

In de regio’s Leuven en Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster is er een proefproject gestart voor het vervoer van leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn …) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd.

Wanneer is een leerling rechthebbend op busvervoer binnen het pilootproject voor het SBSO?

Bij de inschrijving van een nieuwe leerling wordt een vragenlijst in functie van het leerlingenvervoer doorgenomen om de verplaatsingsmogelijkheden na te gaan. Op basis van de info verkregen uit dit intakedocument en de informatie van het verwijzend CLB, wordt dan een vervoersvorm voorgesteld.

Bij leerlingen die reeds op school zitten, dient een document verlenging recht leerlingenvervoer opgemaakt te worden, waaruit blijkt dat collectief vervoer noodzakelijk blijft.

Elke vervoersvorm is gratis of wordt vergoed.

Dichtstbijzijnde school

Klik op onderstaande link om de dichtstbijzijnde school te vinden bij uw woonplaats:

Dichtstbijzijnde school

Het doel: beter aangepast vervoer door lokaal overleg

Het huidige systeem van zonaal leerlingenvervoer is complex. De organisatie gebeurt centraal: het Departement Onderwijs en Vorming kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de ritten. Al te vaak zitten leerlingen lang op de bus.

Een nieuwe aanpak wil beter inspelen op de noden van leerlingen. De klemtoon ligt daarbij op lokaal overleg. Scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders krijgen meer ruimte om samen een beter aangepast vervoer te organiseren.

Dit verandert er:

  • Het lokale niveau krijgt meer autonomie om voor elke leerling het best mogelijke vervoer te regelen. Scholen bepalen zelf welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier.
  • De zorgzwaarte, de vervoersnood en de thuiscontext bepalen de keuze van het gepaste vervoer.
  • De organisatie van buitenschoolse kinderopvang (in de nabijheid van een school voor buitengewoon onderwijs) is een belangrijke pijler van de nieuwe aanpak.