SBSO Sterrebos

SBSO – secundair – Opleidingsvorm 3

Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een motorische beperking of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Er worden vier opleidingsvormen georganiseerd, waaraan leerlingen uit verschillende onderwijstypes samen kunnen deelnemen. Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen doelstellingen, afhankelijk van de aard en ernst van de handicap van de leerling.

Ons instituut (Secundaire afdeling) biedt Opleidingsvorm 3 aan!

• Optimale taakspanning
• Aparte autiwerking in observatiejaar en opleidingsfase
• Nauwe samenwerking VDAB
• GON-werking

Opleidingsvorm 3: Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu; in ons instiuut kan hij georganiseerd worden voor de types 3, 9 en basisaanbod. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende afdelingen georganiseerd.

Onze afdelingen bestaan uit: – Schilder-Decorateur – Bakkersgast – Grootkeukenmedewerker – Onderhoudsassistent
Het buitengewoon secundair onderwijs heeft een eigen, zeer soepele structuur. Je krijgt in kleine groepen les, bv. op basis van je niveau voor taal, rekenen, communicatie,… Voor elke leerling maakt men een individueel handelingsplan op maat. Naast de gewone vakleraren, werkt in het buitengewoon secundair onderwijs ook heel wat paramedisch personeel, dat zijn opdracht maximaal afstemt op het onderwijsgebeuren. De directie en het volledige team staan steeds voor u klaar!

SBSO Sterrebos (secundaire afdeling)
Bornstraat 52 – 8800 Roeselare-Rumbeke
Tel. 051 22 74 11 – Fax 051 24 96 04 – sbso.rumbeke@g-o.be

Katia Viaene
Directeur SBSO

Logo_400x300